Projektbeskrivning

Vägbelysning Linköping

Nu kompletterar Lundgrens El vägbelysningen på Storgatan i Linköping. Det är ny belysning vid gång-och cykelvägarna som monteras. På bilderna montörerna Fadi El-Hessi och Niklas Skogh.

Uppdragsgivare:
Producerat: 2019

Se fler referenser