Entreprenad

Entreprenad

Utvecklingen inom elteknik går fort! Det finns en mängd nya lösningar för ökad energieffektivitet, säkerhet och komfort.

Kontakta oss gärna så tidigt i ditt projekt som möjligt. Då kan vi hjälpa till med projektering och ritningar för smarta, energieffektiva lösningar redan från början. Ett tidigt samarbete skapar trygghet i projektet, samtidigt som vägen mellan idé och färdig installation blir kortare.

Nyproduktion

Välplanerade elinstallationer har stor betydelse för boendekvaliteten. Med den teknik som finns tillgänglig idag innebär smarta ellösningar dessutom både lägre elförbrukning och mindre miljöpåverkan. Vi hjälper dig att göra upp en plan för den lösning som passar dig och din fastighet bäst!

Renovering

Många bostäder från 50- och 60-talen är nu i behov av renovering. Stammarna behöver bytas samtidigt som TV, data och de allt högre kraven på komfort och säkerhet gör en mer allmän renovering och modernisering aktuell. I de här projekten har vi stor fördel av att kunna kombinera lång erfarenhet med ständigt uppdaterad kompetens inom den nya tekniken.

Referensprojekt

ENTREPRENAD

SÄKERHET

SOLCELLER

SERVICE