Solceller

Solceller

Solenergi är en förnybar energi som inte orsakar några utsläpp vid drift. Anläggningen är helt tyst och underhållet är minimalt.

Tekniken är numera väl beprövad och en solcellsanläggning har en mycket lång livstid. Den energi du inte förbrukar i din egen verksamhet säljer du vidare till elnätet. Vi har förhållandevis bra solförhållanden i Sverige. Ett villatak tar emot mer energi än vad huset använder under ett år.

En välbeprövad teknik

Vi tar ansvar för att anläggningen kommer på plats utan att konstruktionen av din fastighet påverkas negativt. Då kan vi hjälpa till med allt från projektering till installation. Ett tidigt samarbete skapar trygghet i projektet, samtidigt som vägen mellan idé och färdig installation blir kortare.

Vi hjälper dig hela vägen

Vi tar hand om hela projektet, från idé till färdig produktionsanläggning

• Kundbesök, offerter
• Hjälp med eventuell bidragsansökan
• Rådgivning elhandel samt ekonomisk kalkyl
• Kontakt med nätägare, anmälan om mätarbyte
• Montage av paneler genom lokala entreprenörer och samarbetspartners med stor erfarenhet av takarbete, säkerhets- och byggplatsansvar
• Elinstallation av paneler, växelriktare, elcertifikatmätare samt visualisering via internet för appar och webbportal m.m.
• Driftsättning och uppföljning

Referensprojekt

ENTREPRENAD

SÄKERHET

SOLCELLER

SERVICE