Projektbeskrivning

Brf Gubben

Nyproduktion av bostäder för Brf Gubben, där delar av gamla Saltängen förvandlats till flerfamiljshus. Gubben består av tre huskroppar med sammanlagt 38 lägenheter. Lundgrens El ombesörjde kraft- och belysningsinstallationer, passersystem samt fiber- och datanät.

Uppdragsgivare: PEAB/HSB Östra Östergötland
Producerat: 2013