Projektbeskrivning

Ormsätters Gård

En omfattande solcellsanläggning, cirka 50kW, med installation på bostadshus, stall och slakteri. Viss omfördelning av el-abonnemang på gården i samband med solcellsinstallation. Lundgrens El ombesörjde montage, elinstallation samt internetanslutning av produktionsanläggning.

Uppdragsgivare: Ormsätters Gård
Producerat: 2015