Projektbeskrivning

Lekplats, Rättarehagen

På uppdrag av NCC har Lundgrens El utfört alla elinstallationer när nya lekparker har iordningställts. Slutkund är Norrköpings kommun. På bilderna är det lekparken i Rättarehagen.

Uppdragsgivare: NCC
Producerat: