Finspångs nya vårdcentral

Nu är byggnationen av Finspångs nya vårdcentrum i full gång. Lundgrens El kommer att utföra samtliga elinstallationer, inklusive el i styr, samt larm, passer, brand och utrymning. Finspångs vårdcentrum är planerat att innehålla primärvård, närsjukvård och även en länsgemensam rehabiliteringsverksamhet.