Vi ökar andelen miljöbilar

Vi ökar andelen miljöbilar. I dag är ett av fem fordon klassat som miljöbil. Inom fem år ska hälften av våra servicebilar ha annat drivmedel än bensin och diesel.Vi har mål för hur mycket CO2-utsläpp våra bilar får ha. Ingen av våra större servicefordon ska ha ett utsläpp som överstiger 180 g/km. För mindre servicebilar är gränsen 140 g/km och för personbilar är gränsen 120 g/km.