Entreprenad

Lundgrens El är ett snabbväxande, stabilt och rutinerat elteknikföretag i Norrköping. Med drygt 80 anställda har vi resurserna, kompetensen och möjligheterna hos det stora bolaget, men själen och känslan hos det lilla.

Lundgrens El är ett familjeägt bolag med ledningen lokalt placerad, mitt i verksamheten. Korta beslutsvägar, snabba genomföranden och personligt bemötande är några av de karaktärsdrag som skiljer Lundgrens från de stora koncerndrakarna.

Trygg partner

Med över 30 års erfarenhet av entreprenader vet vi att de mest lyckade projekten formas i nära samarbeten. Vi som jobbar på Lundgrens har olika kompetens och olika uppgifter men vi hjälper alltid varandra framåt. Detsamma gäller för vår syn på samverkan med externa parter, tillsammans är vi starkare än var och en för sig. Med förenade krafter blir vägen kortare mellan idé och färdig installation.

Jobbar långsiktigt och klimatsmart

Vi finns gärna med tidigt i processen och vill längs resan vara med att bidra till energieffektiva, miljövänliga och hållbara lösningar. Vi har haft glädjen att vara entreprenör vid byggnation av industrier, kontorslokaler, vårdinrättningar, skolor och bostäder – såväl vid nyproduktion som renoveringsprojekt. Vår ambition är inte nödvändigtvis att vara billigast, genom åren har vi lärt oss att långsiktigt hållbara lösningar av högsta kvalitet är mest lönsamt i längden. En ”bra entreprenad” för oss på Lundgrens El är när vi får vara med från idé till genomförande, för att sedan återkomma på löpande servicejobb.

Med hjälp av en snabbfotad, flexibel organisation anpassar vi oss enkelt efter uppdragsgivarens önskemål och projektets kravspecifikation. Genom åren har vi projekterat, konstruerat, installerat och levererat hundratals entreprenader och vi vågar påstå att vi är regionens mest mångsidiga elteknikföretag.

Välkommen att samverka med oss på Lundgrens El.

Referensprojekt

ENTREPRENAD

SÄKERHET

ENERGILÖSNINGAR

SERVICE