Projektbeskrivning

Vrinnevisjukhuset

Nya Förlossningen Etapp 1, Norrköping

Lundgrens El har utfört samtliga kraft, styr och belysningsinstallationer. Så även alla installationer av brand och kallelsesystem. Inflyttning skedde våren 2018, etapp 2 förväntas vara klar våren 2019.

Uppdragsgivare:
Producerat:

Se fler referenser