Projektbeskrivning

Universitetssjukhuset

Nya Reumatolog & Njurmedicinmottagningen, Linköping

Lundgrens El har utfört samtliga kraft, styr och belysningsinstallationer. Så även alla installationer av brand och kallelsesystem. Inflyttning skedde hösten 2017.

Uppdragsgivare:
Producerat: