Projektbeskrivning

Solcellsanläggning, Lilla Rimmö

Installation av solcellsanläggning på Lilla Rimmö, 26 kW, cirka 100 paneler. Lundgrens El ombesörjde montage, elinstallation, byte av elcentral samt internetanslutning av produktionsanläggning.