Projektbeskrivning

Hyresbostäder

Solcellsanläggning på flerfamiljsfastighet, Norrköping

Solcellsanläggning på flerfamiljfastighet i stadsdelen Ljura. Anläggningen är på 34kW fördelat på två takytor i syd- och sydvästläge, med cirka 30 graders lutning. Anläggningen är även försedd med en så kallad ”fire-fighter” – nödstopp – för att kunna koppla ifrån solpanelerna vid en eventuell brand i fastigheten. Anläggningen ska kunna räcka till en stor del av förbrukningen i området. Lundgrens El ombesörjde montage, elinstallation samt internetanslutning av produktionsanläggning.

Uppdragsgivare: Hyresbostäder
Producerat: 2015