Projektbeskrivning

Finspångs Vårdcentrum

Anläggningen på 165 kW med drygt 500 solpaneler som är installerade på ställningar i 20 graders vinkel och i riktning mot söder. Ett parti sitter dessutom monterade på fasaden mot söder. Tre växelriktare på 50 kW vardera sitter på taket och därifrån matas elkraften ner i fastigheten. Solcellsmontaget utfördes under september 2019. Lundgrens el sköter både elinstallation och solcellsinstallation för fastigheten.

Uppdragsgivare: NCC uppför byggnaden åt Region Östergötland
Producerat: September 2019