Projektbeskrivning

Erlaskolan i Norrköping

Erlaskolan har flyttat till nya lokaler i Vrinnevi park. Lundgrens El ombesörjde installation av kraft, belysning, data och brandlarm.

Uppdragsgivare:
Producerat: