Projektbeskrivning

Solcellsanläggning Anatomic Sitt

Solcellsanläggning på 253 kW till Anatomic Sitt vid Norrköpings Flygplats installerad september 2018. 780 monokristallina duo-paneler monterade i öst/väst-ställningar och fyra växelriktare (SMA Core 1) på 50kW matar ner ca 300A i fastighetens elcentral. I företagets entré kan personal och besökare följa produktionen på en skärm i realtid.

Uppdragsgivare: Anatomic Sitt
Producerat: September 2018

Se fler referenser