Projektbeskrivning

Äldreboende Sandbyhov

Lundgrens El har utfört samtliga kraft- och belysningsinstallationer samt alla installationer av passersystem, brand- och inbrottslarm, fiber och datanät. Inflyttning skedde i januari 2018.

Uppdragsgivare:
Producerat:

Se fler referenser