Nöjda kunder

Vi genomför en uppföljning av kundnöjdhet regelbundet och systematiskt. Flera gånger per år skickar vi ut en enkät till en stor del av våra kunder. Vi skickar ett frågeformulär till alla våra privatkunder i samband med att de faktureras för utfört arbete. Vi kan konstatera att vi har mycket nöjda kunder. Vi har haft som mål att nå 9,0 på en tiogradig skala. Under det senaste året har vi nått 9,6. Det är fantastiskt. Det finns punkter där vi kan bli ännu bättre och vi tar tacksam mot alla förbättringsförslag från våra kunder. Under kommande år ska vi arbeta för att bli ännu bättre och få ännu nöjdare kunder.