Information med anledning av coronavirus

Med anledning av smittspridningen av coronavirus vidtar vi ett antal försiktighetsåtgärder. Vi vill gärna ha fortsatt kundtakt med alla våra kunder, men i dag föredrar vi kontakt via telefon eller e-post.  För att minska risken för smittspridning ställer vi in deltagande i kurser och konferenser. Vi avbokar besök från leverantörer. Vi begränsar våra tjänsteresor och vi drar ned på vårt deltagande i olika – förutom – affärskritiska möten. Vår personal – som kan – erbjuds möjligheten att arbeta hemifrån.