Friskis & Svettis

Då har vårat arbete på Friskis & Svettis påbörjats, här gör vi kraft, belysning och data.

Byggherre: KA
Byggstart: 2018-09-01
Beställare: Lundbergs
Projekttyp: Entreprenad
Färdigt: 2018-12