Certifierad anläggarfirma brandlarm

Nu är vi certifierad anläggarfirma för brandlarmsinstallationer. Som kund till ett certifierat företag för brandlarmsinstallationer är du garanterad att din anläggning blir både rätt projekterad och installerad. Vi har en företagscertifiering anläggarfirma brandlarm samt personcertifiering behörig ingenjör brandlarm. På bilden är våra tre behöriga ingenjörer, Patrik Silvesta, Henrik Hermansson och Johan Stolth.