Arbetsmiljöverket på tillsyn

En inspektör från Arbetsmiljöverket var på besök för att informera sig om vårt arbete med installation av solcellsanläggningar. Besöket genomfördes på Torshagshuset, där vi installerar en en stor anläggning, med över 650 paneler.