Enter your keyword

Våra verksamhetsområden

Våra verksamhetsområden

Våra elektriker utför både stora och små elinstallationer över hela Östergötland, allt från helhetslösningar, större entreprenader, till mindre installationer i befintliga anläggningar. Vi säljer, projekterar, installerar och servar alla typer av el, tele, data- och säkerhetsanläggningar. Med våra specialiserade serviceteam ser vi till att ha rätt resurs på rätt plats, i rätt tid.

Utvecklingen inom elteknik för går fort! Idag finns en mängd nya lösningar för ökad energieffektivitet, säkerhet och komfort.

I vår kompetenta serviceorganisation finns många duktiga elektriker och teletekniker som ser till att du får hjälp snabbt. För att kunna vara riktigt snabbt på plats har vi flera serviceteam, som utgår från Norrköping, Linköping och från Vikbolandet.

Säkerhetssystem är ett samlingsnamn för passersystem, kameraövervakning, inbrotts- och säkerhetslarm. Vi projekterar, installerar och dokumenterar säkerhetsanläggning i alla sorters industri-, produktions och lagerlokaler.

03102013-200