Enter your keyword

Solceller

SOLCELLER

Med solpaneler från Nordic Solar, som är en ledande leverantör av solpaneler, anlägger vi och tar helhetsansvar för din solenergianläggning. Vi tar även ansvar för att anläggningen kommer på plats utan att konstruktionen av din fastighet påverkas negativt.

Kontakta oss gärna redan när du börjar fundera kring solenergiproduktion. Då kan vi hjälpa till med allt från projektering till installation. Ett tidigt samarbete skapar trygghet i projektet, samtidigt som vägen mellan idé och färdig installation blir kortare.

Solenergi är en förnybar energi som inte orsakar några utsläpp vid drift. Anläggningen är helt tyst och underhållet är minimalt. Tekniken är numera väl beprövad och en solcellsanläggning har en mycket lång livstid. Den energi du inte förbrukar i din egen verksamhet kan du sälja vidare till elnätet. Vi har förhållandevis bra solförhållanden i Sverige. Ett villatak tar emot mer energi än vad huset använder under ett år.

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner.

Investeringsbidraget är på 30 procent – för företag och lantbruk och 20 procent för privatpersoner – av den totala investeringssumman och betalas ut i efterhand, efter det att installationen är klar.

20151008_121053Solceller-Tåby-03