Enter your keyword

ENERGIBESPARANDE ÅTGÄRDER

Modern LED-teknik innebär stora möjligheter. Många gånger blir energibesparingen så stor att man faktiskt på bara några års sikt kan få en ny, modern och behaglig belysning utan kostnad.

Vi hjälper dig att göra en investeringskalkyl. Utifrån en inventering av den nuvarande belysningen upprättar vi en livscykelanalys. I den redovisas kostnader för byte av armaturer i trapphus, garage och källare i förhållande till minskningen i energiförbrukning. Tiden för att besparingarna ska täcka investeringskostnaden brukar vara ganska kort. Ofta har din nya belysning betalat sig på bara fem år!

Utomhusbelysning är viktigt för en trygg och säker boendemiljö. Vi hjälper dig att inventera befintlig belysning och lämnar därefter ett förslag på nya, moderna ljuskällor med optimerad styrning. Utomhusbelysning har ofta långa driftstider, vilket innebär att energibesparingarna ger hög utväxling. Med rätt ljus på rätt plats får du både en tryggare utomhusmiljö och minskad energiförbrukning.

Ny teknik gör det även möjligt med en anpassad, närvarostyrd belysning. En mindre investering som sparar mycket el.

Uppvärmning och ventilation är andra områden där energitjuvarna stortrivs, men även där finns många åtgärder att ta till! Vi hjälper dig att analysera energiförbrukningen för värme och ventilation. Tillsammans går vi igenom var de största energitjuvarna finns, vilka åtgärder som bör prioriteras och var den största sparpotentialen finns.

Med hjälp av individuell mätning av till exempel en produktionsenhet kan man identifiera vilka delar som är de mest energikrävande. Tillsammans med kunden härleder vi kostnader och spårar besparingsmöjligheter. Resultatet blir ett prioriteringsunderlag för olika energibesparande åtgärder, som i sin tur ligger till grund för en handlingsplan.

När handlingsplanen är klar hjälper vi dig att göra en investeringskalkyl. I den redovisas investeringskostnader i förhållande till minskningen i energiförbrukning. Tiden för att besparingarna ska täcka investeringskostnaden brukar vara ganska kort!

Det är en skattjakt som ofta leder till viktiga besparingar inom både drift, uppvärmning och ventilation.