Enter your keyword

EIO Eltest

EIO ELTEST

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall att någon förolyckas. Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-föredatum? Tänk också på att nya elinstallationer som är felaktigt utförda kan vara förödande för liv och egendom.

Med EIO El-test kontrolleras, testas och mäts fastighetens anläggning på ett strukturerat sätt. Efter testet får du ett protokoll och förslag på åtgärder, om det behövs. Hemdragen el är den enskilt största orsaken till bostadsbränder. Därför kan ett el-test vara en bra investering vid till exempel köp eller försäljning av ett hus.

När eltestet är utfört får du ett protokoll som visar eventuella anmärkningar på din elanläggning. Du får även en dekal som placeras på centralen när alla eventuella 
fel är åtgärdade. Protokollet är värdefullt, inte minst om bostaden ska säljas. Bara EIO elinstallatörer kan göra EIO ELTEST. Eltestet kan endast utföras av medlemmar i Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

 Läs mer på EIO-Eltest

EIO eltestBebis lundgrens