Enter your keyword

Bostad

BOSTAD

Utvecklingen inom elteknik för bostäder går fort! Idag finns en mängd nya lösningar för ökad energieffektivitet, säkerhet och komfort.

Välplanerade elinstallationer har stor betydelse för boendekvaliteten. Med den teknik som finns tillgänglig idag innebär smarta ellösningar dessutom både lägre elförbrukning och mindre miljöpåverkan. Vi hjälper dig att göra upp en plan för den lösning som passar dig och din fastighet bäst!

Många bostäder från 50- och 60-talen är nu i behov av renovering. Stammarna behöver bytas samtidigt som TV, data och de allt högre kraven på komfort och säkerhet gör en mer allmän renovering och modernisering aktuell.

I de här projekten har vi stor fördel av att kunna kombinera lång erfarenhet med ständigt uppdaterad kompetens inom ny teknik.

03102013-51903102013-556